Kicsi Kincsek Családi Napközi
"Nem abból lesz sikeres felnőtt, aki már kisgyerekként "teljesíteni", produkálni kénytelen, hanem abból, aki teljes értékű gyerekéletet élhet."
MENÜ

Kicsi Kincsek családi napközi a 2-10 éves gyermekek felügyelete és gondozása keretében az alapvető, mindennapi szükségleteiknek kielégítésén túl, értéket, kulturális és szociális nevelést biztosítani családias légkörben és környezetben.  A környezettudatosság, az egészséges életmódra való nevelés éppúgy jelen kell legyen a mindennapokban, mint a kornak megfelelő képességek gyakorlása, az egyéni tehetség kibontakozásának bátorítása és elősegítése, a tanulás élvezetének megismerése. A családi napközink célja a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő gyermekek, illetve az iskolai napközit vagy tanulószobát nem igénybevevő gyermekek napközbeni felügyelete, gondozása, nevelése, életkoruknak megfelelően családias környezetben. Családi napközink előnye, hogy a kis létszám lehetővé teszi az egyéni szükségleteket figyelembe vevő gondozást, nevelést. Szélesebb korcsoportot lát el, mint más kisgyermek ellátási forma. A családias légkörben rövidebb a beszoktatási időszak. A szülők időbeosztásához igazodik a szolgáltatás. Gyermekbarát környezetet biztosítunk, ezzel is elősegítve a gyermek egészséges fejlődését, fejlesztését.

Működésünk további fontos küldetése, hogy napjaink nehezebb és bizonytalanabb gazdasági helyzetében a szolgáltatást szükségszerűen igénybe vevő szülők számára lehetővé tegyük, hogy gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak, vagy olyan további szakmai képzéseken vehessenek részt, amely elősegíti későbbi elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon.

A gyermekek egészséges fejlődése érdekében célunk továbbá, hogy napközink családias, meleg, barátságos légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal járuljon hozzá a gyermekek személyiségének kibontakozásához.

A lelki és pszichés egészség és fejlődés mellett a testi egészséget is kiemelten fontosnak tartjuk. Utóbbit az egészséges életmóddal való megismertetés és az arra való nevelés révén, így az egészséges táplálkozással és a gyermekek nagy mozgásigényének szabad levegőn történő kielégítésével kívánjuk megvalósítani természetes zöld környezetben.

 

Alapelvek, amiket vallunk:

 • A gyermeket, mint-fejlődő személyiséget-különleges védelem illeti meg.

 • A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben a családi napközik kiegészítő szerepet játszanak.

 • A gyermek elfogadása és személyiségének megbecsülése.

 • Egyéni bánásmód elve: A gondozónő meleg, szeretetteljes odafordulással segíti bármilyen helyzetben a gyermek fejlődését.

 • Állandósság elve: A gyermek személyi-, és tárgyi környezetének állandóssága növeli az érzelmi biztonságot.

 • Változatos, színes programok szervezésével ingergazdag környezet biztosítása.

 • Napi szinten mozgásos játékok, szabad levegőn tartózkodás.

   

   

Mottónk:

Nem abból lesz sikeres felnőtt, aki már kisgyerekként "teljesíteni", produkálni kénytelen, hanem abból, aki teljes értékű gyerekéletet élhet. Nem siettetve, hanem saját ütemében fejlődhet, aki megélheti visszahozhatatlan gyermekkora apró és óriás csodáit. Aki napi több órát is rohangálhat a szabad levegőn, aki a játék hevében maszatos lehet, aki fára mászhat, semmiből valamit készíthet, aki királylánnyá, hős lovaggá változhat.... Aki igazán gyerek lehet!

 

Asztali nézet